Våra grävreportrar har redan vunnit

Nästa vecka är det dags för tv-branschens stora prisfest Kristallen. TV4 har dubbelchans att ta hem titeln ”Årets granskning”, tack vare grävreportrarna Sara Recabarren, Camilla Ziedorn och Kalla fakta-redaktionen bakom dem. Konkurrensen är hård med flera andra prisvärda granskningar, så det blir en spännande kväll.

Men faktum är att Sara och Camilla redan har vunnit.

Deras hårda jobb har lett till förändringar till det bättre för andra människor och levande varelser. Det är själva livsluften för en grävande reporter. Både Sara och Camilla är dessutom utrustade med både nyfikenhet och empati, två viktiga egenskaper hos en bra journalist.

De nominerade granskningarna är ”När alla sviker” och ”Parken Zoo”.

Camilla Zeidorn avslöjade en frapperande aningslöshet och bristande professionalism inom Töreboda kommun, belyst genom två modiga systrar på flykt. De här systrarna vågade berättade och hade sinnesnärvaro nog att dokumentera hur de bemöttes. Om de inte hade gjort det, vad hade hänt då? Hade enhetschefen medgett det hon faktiskt sa när systrarna förklarade att de inte vågade bo nära sina släktingar i Töreboda?

”Nej, men ni tycker att ni inte vågar bo där, vi ser inte att det finns några belägg för att ni inte skulle våga bo här. För det är Töreboda som gäller. Det är Töreboda.”

Eller som när en av systrarna vädjar i frustration över att inte bli trodd:

”Men snälla. Förstår du varenda ord jag säger till dig? Kan du svenska?”

Svaret från den myndighet som har ansvar att hjälpa blir då:

”Jag undrar om du kan det”.

Hur bemöts andra rädda kvinnor som söker hjälp runt om hos landets myndigheter? Vilket skydd och vilken hjälp får de? Statistiken talar tyvärr för att samhället brister när det gäller att skydda kvinnor som utsätts för hot och våld. Granskningen sätter ljus på en större fråga än enskilda handläggares bristande kompetens.

På frågan vad som berörde henne starkast under granskningen svarar Camilla:

”Det var vilka risker chefen och handläggarna på socialtjänsten utan att tveka utsatte systrarna för. De valde från första dagen att inte tro på flickorna och beslutade att inte hjälpa dem. Det är en enormt stor risk att ta när man vet hur fruktansvärt det har slutat i andra fall där flickor känt sig hotade, och där dödshoten till slut har verkställts.”

Töreboda kommun startade en internutredning efter Kalla faktas granskning. Enhetschefen på socialtjänsten togs ur tjänst, kommunen beslutade att utbilda personalen i hedersvåldsproblematik och socialtjänsten ska få mer resurser. Systrarna fick till slut ett omhändertagande enligt LVU, det vill säga ett permanent skyddat boende. De lever nu på hemlig ort i en fosterfamilj, går i skolan igen och har fått nya vänner. Släkten har inte rätt att veta var de befinner sig.

Sara Recabarren fiskade upp ett mejl ur tipskorgen och började nysta i uppgifterna om djur som for illa på Parken Zoo i Eskilstuna. Då visste hon inte att nyhetsrapportering kring Parken Zoo  skulle bli en följetong under nära ett år efter hennes avslöjande. Tv-bilderna på döda utrotningshotade djur huller om buller i en stor frys var omöjliga för djurparkens ledning att förklara bort. Länsstyrelsen riktade hård kritik mot Parken Zoo på flera punkter och hotade dra in djurparkens tillstånd om inte förändringar genomfördes inom utsatt tid. Kraven gällde såväl hanteringen av döda djur, som omhändertagandet av levande. Djurparkschefen som ljög för Kalla faktas tittare fick sparken. Även en ny vd tillsattes. Den nya ledningen fick arbeta hårt och i början av maj i år stod det klart att parken åter kunde öppna dörrarna för allmänheten. Tillståndet att visa djur kommer att omprövas vid årsskiftet.

Tittarna verkar inte ha förlåtit fullt ut. Besöksraset i sommar blev 20 procent.

Irja Bäckström, ny vd på Parken Zoo, kommenterar besöksraset i Eskilstunakuriren:

”Vad tappet beror på är svårt att säga säkert. Men dels spelar ju till exempel vädret stor roll. Sedan verkar det som det finns en viss ”Kalla fakta-effekt” fortfarande. Vi har inte riktigt återvunnit förtroendet.”

Förhoppningsvis leder granskningen av Parken Zoo till en självsanerande effekt hos landets djurparker, och en ökad medvetenhet hos tillsynsmyndigheter när det gäller vilda djur i fångenskap. Värt att påminna om är också vikten av modiga personer med kurage nog att slå larm. Sara Recabarren berättar att deras engagemang var avgörande under arbetet med granskningen:

” För att kunna genomföra reportaget behövde jag veta allt om varje djurindivid. Det kunde hända att jag ringde en och samma person flera gånger om dagen för att fråga om en bongoantilop eller ett bevarande projekt. Jag möttes av ett fantastiskt tålamod och alla våra uppgiftslämnare gjorde sitt bästa för att hjälpa till. I vissa lägen var det svårt. Speciellt för de som arbetade kvar på parken. Jag blev rörd av det enorma intresse de visade för djuren och djurens välbefinnande. Besöket i djurparksfrysen kommer jag aldrig att glömma. Det var en fredag och hela helgen gick jag hemma och tänkte på det jag hade sett.”

Så, oavsett hur det går med priser på Kristallen nästa vecka, finns det redan många vinnare. Sara, Camilla, Kalla fakta, TV4. Men framförallt två systrar som inte längre behöver fly, hjältar som slog larm, och alla som bryr sig om hur djur behandlas i våra djurparker.

Här kan du se de nominerade programmen om systrarna i Töreboda och Parken Zoo:

http://www.tv4.se/kalla-fakta/klipp/kalla-fakta-del-1-om-parken-zoo-2229828

http://www.tv4.se/kalla-fakta/klipp/kalla-fakta-del-3-n%C3%A4r-alla-sviker-2235633