Svar till SR och SVT

Svar till fackklubbarna på SR och SVT på deras öppna brev från i dag:

TV4 har fortsatt högt ställda journalistiska ambitioner och just därför presenterade vi i går ett antal förändringar av vår programbeställning. Förändringar som innebär att TV4 till nästa år ökar resurserna för nyheter och samhällsbevakning. Något som få medieaktörer har möjlighet att göra i dag.

Vi delar inte uppfattningen hos SR:s och SVT:s journalistklubbar om att Stockholm är underbevakat. Tvärtom finns en mediekoncentration till huvudstaden i förhållande till resten av landet.

TV4 kommer att fortsätta bevaka Stockholm från vår stora redaktion, även när våra tablålagda linjära stockholmsnyheter ersätts av nyheter från resten av landet. Samtidigt ökar vi nu möjligheterna att snabbt ge oss ut och bevaka det som sker i Stockholm för TV4 Play och våra digitala plattformar.

Till skillnad från SVT och SR, som varje år får en årlig uppräkning av sina medel, måste vi finansiera våra egna satsningar. TV4 står inför samma stora digitala utmaning som resten av branschen, och vi tänker inte fastna i den papperstidningsfälla många nu kämpar i. De mediebolag som vågat satsa tidigt utan säkra intäkter digitalt, är de som nu klarar sig bäst.

Vi måste förändra. Det innebär att vi ibland måste sluta göra sådant som är bra, för att göra annat som på sikt kan bli ännu bättre.

De omfördelningar vi gör nu innebär att vi kan satsa ännu mer på nyhetsbevakning för våra digitala plattformar. Att prioritera dessa områden är avgörande för att vi ska stå journalistiskt starka även framöver. Det är också avgörande för en fortsatt omfattande bevakning av det som sker runtom i landet genom våra övriga 24 lokala editioner.

I den bästa av världar skulle vi förstås kunna göra mer av allt, alltid. Men väldigt få mediebolag verkar under de förutsättningarna.

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4-Gruppen