Vi måste välja och välja bort

Svar till journalistklubben på Nyhetsbolaget och TV4

De frågeställningar som tas upp i det öppna brev som journalistklubben på Nyhetsbolaget och TV4 skickat har jag besvarat och berättat om på möten med Nyhetsbolagets personal. TV4 har också svarat på ett öppet brev från fackklubbarna på SVT och SR. Eftersom ingenting har förändrats i sak refererar jag till det svaret.

Jag vill understryka att man ibland måste ta bort sådant som är bra, för att göra sådant vi tror kan bli ännu bättre. Vi måste välja.

Stockholm är inte för stort för att kunna bevakas lokalt. Men det är svårare att vara lokalt angelägen i en stor region som Stockholm, på några minuter i en linjär sändning, än på en mindre ort. Vi prioriterar nu lokal bevakning linjärt i våra övriga 24 editioner runt om i landet, och att utveckla journalistiken för andra digitala plattformar.

Nyhetsbolaget kommer för TV4:s räkning att fortsätta bevaka saker som händer i Stockholm. Vi känner oss från TV4:s sida trygga med att Nyhetsbolaget ser till att den kompetensen finns. Hur Nyhetsbolaget väljer att organisera sig är dock en fråga för det bolaget.

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4-Gruppen