Järnkoll på allmänintresset?

 

Sverigedemokraterna fortsätter sina försök att få betalt för den så kallade ”järnrörsfilmen”. Nu har turen kommit till TV4. Vi ställer oss på samma sida som övriga publicister som mottagit riksdagsledamot Kent Ekeroths krav via ”bildombudsmannen”. Det går inte att förhålla sig på annat sätt. Det är stötande att ett folkvalt riksdagsparti, som gärna vill ta på sig den demokratiska hatten, försöker få betalt för en film som avslöjar partiföreträdare i färd med att hota och förolämpa människor.

Svenska Dagbladets chefredaktör Fredric Karén har i ett öppet brev till Kent Ekeroth redan förklarat vad han anser om ersättningskravet. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski, Aftonbladets publisher Jan Helin och Expressens chefredaktör Thomas Mattsson har alla meddelat att de inte ämnar betala.

Yttrandefriheten står mot upphovsrätten. Oavsett juridiken var det rätt att publicera den här filmen på grund av det höga allmänintresset. Jag har svårt att föreställa mig en ansvarig utgivare med avvikande åsikt.

TV4 anser inte att det finns anledning att ersätta Kent Ekeroth för filmen, och bestrider anspråket i sin helhet.