TV4 överklagar krav på att lämna ut program

Tingsrätten i Göteborg kräver att TV4 och SVT lämnar ut inspelade intervjuer. Åklagaren Carl Henrik Andersson anser att intervjuerna i programmen har betydelse för rättegången där två personer står åtalade för mord i Nässjö och Göteborg. Enligt åklagaren är de misstänkta aktiva i det kriminella nätverket Original Gangsters.

TV4 kommer att överklaga tingsrättens beslut.

Vi har självfallet stor respekt för att rättssamhällets företrädare måste få möjlighet att bekämpa och lösa brott. Samtidigt är det grundläggande, även för rättssäkerheten hos enskilda människor, att medierna kraftfullt värnar om den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Den som vänder sig till TV4 med tips och information eller medverkar i ett program, ska alltid vara trygg i förvissningen om att vi respekterar deras rätt att göra det, utan risk för att vi röjer eller missbrukar förtroendet.

Det är en viktig grundhållning. Urholkas det här förtroendet mellan media och allmänhet, tunnas även rättssäkerheten ut.

Därför kan det också vara problematiskt för oss att hjälpa polis eller åklagare att lämna ut redan sända program. På samma sätt som vi ska undvika att samarbeta med andra myndigheter eller företrädare för regering och riksdag, som vi är satta att granska.

Vi har olika roller.

Det finns dessutom en arbetsgivaraspekt att beakta, som Expressens chefredaktör Thomas Mattsson även tar upp i en bloggpost. Om media misstänks hjälpa och samarbeta med polisen, hur påverkar det hotbilden mot journalister som ska knacka på hemma hos OG-medlemmar? Även här är det nödvändigt att förstå medias uppdrag. För att det ska vara möjligt att rapportera om olika sidor i en konflikt, eller ett rättsfall, måste de olika parterna lita på att utsända journalister inte samarbetar med någon i kulisserna.

Jag är som ansvarig utgivare inte beredd att göra avsteg från vår grundprincip på TV4 i det här fallet, det vill säga att vara extremt restriktiva med att lämna ut material som ska användas i en rättstvist.