Hot mot journalister ökar

Exponering i tv har en tendens att trigga personer som har behov av att hota och kränka. Brev med utklippta bokstäver förekommer fortfarande, men den nya socialt delade världen har också gett avsändarna nya enkla möjligheter att hata och hota. Ofta handlar det om män som upplever sig kränkta och vill förnedra kvinnliga programledare eller reportrar.

Kalla faktas programledare Jenny Alversjö har öppet berättat om dödshot, jag ska återkomma till det, men först konstatera att hot mot journalister tar sig många olika uttryck, och de riktar sig mot hela kåren. Bakom finns till exempel kriminella grupper, ideologisk drivna personer och enskilda individer med psykiska problem. Det handlar om personer eller grupper som vill förhindra att journalister gör sitt jobb, som vill stoppa granskning och tysta nyhetsrapportering. En ny TNS Sifo-undersökning som föreningen Utgivarna publicerar visar att högerextrema är överrepresenterade både när det gäller hot, våld och skadegörelse.

Dessutom ökar antalet hot. 40 procent av de mediehus som besvarat Utgivarnas enkät uppger att redaktionen eller enskilda medarbetare hotats vid minst ett tillfälle sedan 1 januari 2013. Hela 84 procent har hotats vid fler än ett tillfälle sedan 1 januari i fjol. Störst andel av de hotade redaktionerna, 44 procent, har hotats vid två-tre tillfällen.

Utgivarna, som representeras av Sveriges tyngsta publicistiska medier, arrangerade igår ett utbildande seminarium där representanter för riksmedier och lokaltidningar träffade ansvariga vid säkerhetspolisen och polismyndigheten. Utgivarnas ordförande Erik Fichtelius inledde med att påminna om våra olika roller. Säpo och polisen är ansvariga för att förebygga och skydda en journalistkår, som bland annat ägnar sig åt att kritiska granska myndigheter och organisationer som tex Säpo. Det är en utomordentligt viktig förutsättning för en fungerande demokrati.

Seminariet kan förhoppningsvis bli ett första steg mot en bättre dialog kring de här frågorna, och i förlängningen ökat skydd för yttrandefriheten. Bara det faktum att tunga representanter för medierna och säkerhetspolisen suttit ner och diskuterat de här frågorna är nytt.

En genomgående uppmaning från Säpo och polisen till Sveriges journalister och redaktioner var: Polisanmäl hoten.

Det är självklart helt nödvändigt för att polisen ska ha en chans att utreda brott. På TV4 har vi inlett ett arbete med att upprätta ett internt rapporteringssystem, för att bättre kunna dokumentera incidenter, följa upp och erbjuda stöd till medarbetare. Vi har i dagsläget ingen exakt statistik, men vår säkerhetsavdelning uppfattar att hoten ökat de senaste åren – men inte antalet polisanmälningar som gjorts av enskilda medarbetare eller företaget.

Skulle vi anmäla varje mejl, artikelkommentar eller sent nattsamtal som innehöll någon form av kränkning skulle det bli ohanterligt. Alla som har jobbat på en nyhetsredaktion förhåller sig till detta. Vi måste på något sätt försöka sålla agnarna från vetet. Vi måste också ha respekt för att enskilda journalister ibland inte vill polisanmäla även uppenbara fall av lagbrott, av rädsla för exponering och upptrappning.

Men bakom det faktum att polisanmälningar från TV4 är långt färre än antalet hot, finns även en annan allvarlig förklaring. Vi upplever att det ofta inte händer så mycket sedan en anmälan har gjorts till polisen.

Jenny Alversjö är en av dem som öppet berättat om den erfarenheten. Hon dödshotades av en man, som långt senare visade sig vara en socialdemokratisk valarbetare, och gjorde en polisanmälan direkt. Med handskar på händerna överlämnade Jenny själv brevet till befälet på Östermalms polisstation. Hoten var mycket  grova. Polisen tog dem på allvar. Det fanns också anledning att misstänka att mannen förföljde henne personligen. Jenny fick personsskydd och familjen flyttades från hemmet.

Rädslan förföljde henne länge, men från polisen var det tyst. När Jenny skulle följa upp anmälan var den försvunnen, sannolikt brevet också. Polisen kunde inte förklara hur.

Ett par år efter hoten mot Jenny åkte mannen fast. Han hade hotat fler kvinnor, kända och okända. Jenny fick information om gripandet via en artikellänk på twitter.

Måndagen den 12 maj kan du höra Jenny Alversjö tala om vikten att trots allt anmäla brott på publicistklubben i Stockholm. Klubben arrangerar ett specialseminarium till minne av Sveriges radios dödade korrespondent Nils Horner under rubriken ”Yttrandefrihetens pris”.

Under mötet med Säpo igår påminde journalistförbundets ordförande Jonas Nordling om en annan aspekt. Jenny Alversjö och Nils Horner har haft starka redaktioner i ryggen, så är det inte för alla. Det finns en stor grupp frilansande reportrar, på en allt tuffare arbetsmarknad, som själva ska värna sig egen säkerhet.

Mot den bakgrunden är det ännu viktigare att polisen och Säpo uppfyller sitt uppdrag.