Chefen och utgivaren bör ta smällen, inte medarbetaren

Respekten för yrkesetiken är stor inom TV4. Så även inom Nyhetsbolaget, och som jag bedömer det, även inom de flesta andra större och mindre nyhetsredaktioner runt om i landet med ansvariga utgivare. Jag vill hävda att respekten för etiken stärkts under de senaste tio åren. De etablerade redaktionerna har inte längre monopol på möjligheterna att nå ut. Diskussionerna om rätt eller fel inom journalistiken involverar fler. Transparensen är större, och det är bra och självsanerande.

Men det kanske största steget mot ökad självsanering i svensk presshistoria, togs i mars 2012, då föreningen Utgivarna bildades. För första gången gick tv, radio, tidningar och tidskrifter samman för att slå vakt om det svenska publicistiska oberoendet och lägga grunden för ökad självsanering och ett nytt gemensamt granskande system. Medlemmar är TV4-Gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna.

Det faktum att TV4 inte lämnar ut arbetsmaterial, eller program som av olika skäl inte längre finns tillgängliga, är ju inte nytt och heller inte särskilt märkligt. Det var ju till exempel inte länge sedan som Journalisten skrev om att SVT och TV4 ”vägrar lämna ut intervju med gangsters”.

Journalisten citerade då Jan Axelsson, tidigare programdirektör och nu chef för SVTs programetik.

”Vår grundläggande princip är att vi inte lämnar ut vårt material. Skälet är att de som intervjuas i våra program ska känna sig trygga med att materialet används i journalistiska sammanhang, och inte exempelvis används i en rättegång. Det är vårt grundläggande förhållningssätt.”

Ungefär så svarade även jag i samma intervju.

Jag är övertygad om att även journalistförbundets ordförande Jonas Nordling, sitt raljanta tonfall till trots, inser att den hållningen inte har med bristande respekt för yrkesetiken att göra.

Att det finns en rad möjligheter att ändå få tag på vårt material är vi naturligtvis fullt medvetna om, men vi avstår att bidra till enskilda initiativ till prövningar och ibland även då rättsapparaten så kräver. Vi bedömer från fall till fall, men så ser vår grundhållning ut.

Yrkesetiska nämnden är just ett enskilt initiativ av Journalistförbundet som har tagit på sig rätten att granska sina egna medlemmar. TV4, som också har journalister som inte är medlemmar i SJF, anser dock att arbetsledare och ansvariga utgivarna bär ansvaret för att arbetet genomförs på ett klokt och etiskt sätt i alla led. När det brister är det ytterst utgivarna som ska ställas till svars, inte enskilda medarbetare.

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4