Därför sponsrar vi grävande journalistik

I en tid då Facebooks algoritmer publicerar namn och bild på misstänkta mördare, behövs motkrafter. 

Föreningen grävande journalister, FGJ, är en sådan. FGJ vill ”främja och inspirera till en djupgående och kritiskt granskande journalistik. Föreningens mål är att förbättra kunskapsutbytet mellan journalister med kurser och seminarier.”

Därför känns det helt rätt för oss att sponsra föreningen i år. Det är ett sätt för TV4 att värna yrkeskunskapen.

Det är bra att medborgarjournalistiken tar plats. Nätverk av bloggare och fria skribenter tillför nya perspektiv och breddar vår gemensamma berättelse. Många etablerade redaktioner samarbetar på olika sätt med användare, tittare och läsare. Det har utan tvekan vitaliserat journalistiken.

Men de nya möjligheterna att sprida åsikter och information är också ett verktyg i händerna på dem som hellre borde stoppa dem i fickorna.

I Medierna i P1 i lördags tog viralgranskaren och journalisten Jack Werner upp den sanslösa ryktesspridningen kring Lisa Holm-fallet, där en man blev misstänkt mördare i nätets egen rättssal. Werner föreslog en kurs i journalistik i grundskolorna, för att tidigt lära den yngre generationen källkritik och grundläggande kunskaper i etiska överväganden i samband med publiceringar. Samma kurs kanske borde erbjudas arbetsgivare.

Kan TV4 hjälpa FGJ att bidra till ökad insikt är vi glada. 

Kalla fakta kommer i höst att bjuda in tittare och användare runt om i landet till en utbildande granskning. Målet är att den eller de som lämnar det bästa tittarförslaget får hjälp att genomföra granskningen tillsammans med Kalla faktas prisbelönta och erfarna redaktion. Arbetet ska också dokumenteras, i den mån källskyddet medger det, för att andra sedan ska kunna ta del av metodiken och tillvägagångssättet.

Kalla fakta har just avslutat en stark säsong. Tittarna har varit med oss, och programmet har växt från en halvtimme till en timme på bästa sändningstid. Vår nya programledare Nicke Nordmark har axlat uppdraget alldeles utmärkt, och i mars kunde hela redaktionen fira med tårta efter att Kalla fakta fick Guldspaden för avslöjandet om barn som arbetar på soptippar i Pakistan. Reportern Camilla Ziedorn har visat att ledningen för Stora Enso väl kände till att barn jobbar åt dem längs ner i den smutsiga pengakedjan.

Nu ska vi fortsätta att utveckla Kalla fakta på olika sätt.

Har du redan nu en idé och vill delta i en granskning. Kontakta redaktionen här

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4