Spaning från Austin om robotar och tv-tjänster

Lyssnar på diskussion om artificiell intelligens på festivalen South by Southwest i Austin, Texas.
Samtalet mellan experterna på AI synliggör skärningslinjerna mellan smarta maskiner och mänsklig klokhet.
Det är lätt att skriva under på att data är ovärderligt på många sätt. Vi behöver AI för att lösa frågor vi inte själva har förmågan till. Data kan tolkas och ge oss skalbara lösningar på viktiga frågor inom skola, sjukvård och miljö.
För mediebolagen är statistiken ett ovärderligt verktyg. Vi gör våra tjänster smartare. Bygger system som läser av våra användare, försöker skräddarsy innehållet för bästa upplevelse.
Men frågan är hur smarta vill vi ha våra appar. Eller, i det större perspektivet, hur smarta datasystem vi vill ha i människans tjänst.
Kan de bli smartare än oss? Bli våra fiender, ta över?
Doug Lenat, VD på Cycorp, får många tweets för sin oneliner om att gapet mellan att lita på en robot när det gäller att dammsuga, och att ta hand om ens baby, är lika djup som Grand Canyon.
Personligen får jag samma hisnande känsla kring AI, som att se George Clooney släppa taget i Gravity och sväva fritt. Outhärdligt okontrollerbart. Men det finns slutsatser hos paneldeltagarna som går att klamra sig fast vid.
Som att vi människor som kollektiv blir mer intelligenta av det data och maskiner lär oss. På så sätt kan vi kanske också hantera maskiner som eventuellt löper amok längre fram, även om vi inte nu begriper hur.
Våra appar och tv-tjänster har vi ju dock dessbättre helt i vår egen kontroll.
Men jag tror att det fungerar lite som med dammsugaren och babyn. Du vill ha mänsklig närvaro även i en tv-tjänst. Du vill känna att någon är där, tänker på vad som känns intressant just nu att se. Någon på TV4 som svarar mänskligare än mobilens Siri om du har frågor om våra program.
Algoritmer, användardata och datastyrda relaterade flöden är verktyg med fantastisk potential.
Men de ska inte lämnas vind för våg i vår digitala TV4-värld. Det ska kännas att den befolkas av människor.
Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4