Sådant här ska allmänheten få veta – gedigen granskning av Kalla fakta

Det är faktiskt mycket sällan granskade politiker, statliga chefer eller myndighetspersoner i Sverige försöker stoppa publiceringar. I synnerhet inte de som misstänks ha berikat sig i tjänsten.
Men tidigare chefen på Statens fastighetsverk, som granskas i kvällens Kalla fakta, hotar via advokater att ”gå vidare rättsligt” om vi berättar för allmänheten vem som misstänks ha renoverat privata boenden på deras bekostnad.
Kalla faktas reporter Per Hermanrud och fotograf Phil Poysti, bägge flerfaldigt prisade för sin journalistik, har gjort ett gediget arbete med att kartlägga misstänkt korruption inom Statens fastighetsverk som förvaltar slott, museer och residens runt om i landet.
Mikael Sackleen var hög chef med ansvar för bland annat flera kungliga slott och kulturskatter som tillhör svenska folket. I hans omsorg fanns välkända slott som Gripsholm, Rosersberg och Strömsholm. Han har representerat myndigheten externt i media, och i pressreleaser från Statens fastighetsverk. Mikael Sackleen har också bott i ett av slotten.
Kalla fakta hittar kartonger med fakturor som saknar täckning, godkända av Sackleen. Vittnen som berättar om ”gratis” bygge av privat sommarhus och andra privata renoveringar. Statens fastighetsverk har till och med blivit debiterat arbetstid för en hantverkare som sedan länge
varit avliden.
Anklagelserna är givetvis allvarliga, och Mikael Sackleen är polisanmäld, misstänkt för ekonomisk brottslighet.
Givetvis har detta stort allmänintresse, och givetvis har alla skattebetalare rätt att veta hur de ansvariga cheferna för de här historiska byggnaderna, sköter sina uppdrag. Det är våra gemensamma kulturskatter, och det följer ett stort ansvar för dem som är satta att sköta dem.
Generaldirektör Björn Anderson har upprepade gånger fått larm om misstankarna från anställda, utan att göra något åt saken. Istället har generaldirektören gett sin underordnade löneförhöjning och fler slott att vakta. Först efter två år, och då Kalla fakta börjar granska vad som skett, agerar han och gör en polisanmälan.
Björn Anderson ser olycklig ut när Per Hermanrud frågar honom varför. Han medger att ”någonstans i mitt undermedvetna har jag säkert hoppats på att det ska rinna ut i sanden”.
Det är mänskligt, men givetvis en problematisk inställning om du är generaldirektör. Förträngning brukar vara en dålig strategi.
Mikael Sackleen tar till jurister i ett sista försök att stoppa granskningen. Senast vi fick ett brev strax före en publicering i ett försök att hindra publicering, var avsändaren turkiska ambassaden.
Advokatfirman Nordia KB som Sackleen anlitat redogör för de pressetiska reglerna och menar att:
”Som anförts ovan har allmänintresse av den aktuella publiceringen saknats. Det kan istället antagas att Kalla Faktas reportage och publicering av namn och bild endast syftar till att öka tittarsiffrorna och att starta ett ”mediedrev”.
Brevet avrundas med hot om vad som sker om vi ändå sänder programmet:
”Om Kalla Fakta – trots vetskap om ovanstående – sänder inslaget och utan att det föreligger ett uppenbart allmänintresse och dessutom publicerar vår huvudmans namn och bild, eller på annat sätt möjliggör identifiering av honom, och därmed bryter mot de pressetiska reglerna, har vi dennes uppdrag att gå vidare rättsligt.”
Man kan avfärda Sackleens tilltag som dålig omdöme. Naturligtvis har du all rätt att få ditt ärende prövat av till exempel Granskningsnämndens för radio och tv. Eller försöka den rättsliga vägen och stämma den som granskat dig. Det sker efter publicering.
Men det är en helt annan sak när personer verksamma inom stat och myndigheter på förhand försöker förhindra publicering.
Försöken att påverka medierna ökar. De tar sig olika uttryck. Påtryckningar, hot, propaganda, lögner. Vi ser det överallt.
Och det rinner tyvärr inte heller ut i sanden.
Ytterst hotar det fri press och yttrandefrihet.
Och därför kan vi inte skaka på huvudet åt det här senaste tilltaget.