Falsk balans är inte samma sak som god journalistik

TV4 vinnlägger sig om en balanserad nyhetsbevakning. Vi uppmuntrar också ett öppet samtalsklimat där olika röster får komma till tals, och sänder debatter inom ramarna för olika program. I våra TV4-sofffor välkomnas tusentals gäster varje år. Det innebär naturligtvis inte att kanalen nödvändigtvis delar våra gästers åsikter, eller står bakom deras uttalanden.

De pressetiska reglerna kan heller aldrig tolkas som att en åsikt alltid ska bemötas med sin motsats. Så fungerar det inte. Det förekommer ibland missbruk av termer som pressfrihet och demokrati. Om en gäst säger att jorden är rund, betyder det inte att redaktionen direkt hämtar in en gäst som säger att jorden är platt, som en kollega formulerat det.

Personer som ger sig in i den offentliga debatten får räkna med att deras uttalanden och agerande kommer att diskuteras i offentligheten, utan att vederbörande vid varje enskilt tillfälle tillfrågas om motreplik.

TV4 finns för våra tittare. Vi väljer i flödet vad vi tror är relevant och intressant för vår publik, de som väljer att titta på TV4 på någon av våra plattformar. Våra programledare är publikens ställföreträdare. De försöker driva debatter framåt, inom ramarna för de möjligheter och begränsningar direktsända program ger.

I Sverige finns lagligt stöd för kvinnors rätt till sin kropp och beslut om abort i ett tidigt skede. Det finns också ett stort stöd för den linjen i opinionen. Det är så verkligheten ser ut. Att påstå något annat, eller att jämställa opinionerna för och emot abort, skulle vara att skapa en så kallad falsk balans. Det vill säga skapa en osann bild för att tillfredsställa ”rättvisekrav” från en grupp som vill genomdriva sin agenda.

Just nu cirkulerar en kampanj, orkestrerad av jurister bakom det uppmärksammade barnmorskefallet, som riktar kritik mot inslag i Nyhetsmorgon. I den här kampanjen förekommer felaktigheter. Den som vill bilda sig en uppfattning kan se inslagen här och här.  

Men viktigt att betona, det är inte vår uppgift att rätta oss efter någons politiska agenda eller tillgodose olika aktörers önskan om medieutrymme.

TV4 har en stor och växande publik (faktum är att till exempel Nyheterna kl 22 och Nyhetsmorgon växer både digitalt och linjärt, trots att något färre människor generellt väljer linjärt), och vi har alltid strävat efter att vara i ögonhöjd med tittarna. Det är kanske viktigare nu än någonsin. Vi får kritik från höger och vänster och en rad aktivistiska grupper med motsatta agendor som anser sig förfördelade när det gäller medialt utrymme, och kanske framförallt som är upprörda över att någon med motsatt åsikt får komma till tals. Möjligen kan man tolka det som att vi gör något rätt när det gäller balansen. Men det kan aldrig tolkas som att vi, eller andra nyhetsredaktioner, har som uppgift att fördela tv-minuterna utifrån någons slags rättvisematris där varenda representerad åsikt ska vägas lika.

TV4 välkomnar en öppen debatt. Vi kommer fortsatt att ha gäster som tycker, eller har gjort, saker som andra finner provocerande. Men vi kommer aldrig svika våra tittare och göra tv utifrån politiska eller andra påtryckningar. Vi kommer att fortsätta jobba efter de pressetiska reglerna, och all den yrkesskicklighet som våra samlade medarbetare erbjuder.

Vi kommer att fortsätta lyssna till vår publik, och ni är många som hör av er om stort som smått och på eget bevåg. Fortsätt med det. Vi gör tv för er.

 Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4