Ja, det skadar bara public service att vifta med Murdoch och Trump

All media, med en annan finansieringsmodell än public service, är demokratins motsatser. Vi sätter marknaden först, precis som Trump och Murdoch. Att diskutera public service roll är alltså att försöka förgöra demokratin.

Det är vad resonemanget kokar ner till som Mats Svegfors, tidigare vd för Sveriges Radio, och Ulf Dahlsten, tidigare bland annat koncernchef för Posten, idag utvecklar på DN Debatt.

Det här kan ju knappast vara en ståndpunkt som delas av de nu aktiva och vanligen kloka företrädarna för public service tre bolag, men den här typen av inlägg i debatten sätter krokben även för dem. Den tidigare vd:n för Sveriges Radio målar upp bilden av ett public service som det enda svaret på den svåra process att försvara demokratin vi alla står inför. En så grandios självbild tror jag faktiskt inte företrädarna för public service står för, vill bygga upp, eller är betjänta av.

Skulle lokaltidningar som Eskilstuna-Kuriren, som nyligen uppmärksammades för ett avslöjande om trollfabriker, sätta marknaden före demokratin? Eller TV4 och Kalla fakta som nyligen granskade Fastighetsverket och blottlade ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar? Eller Expressen som just nu har reportern Magda Gad i krigets Mosul? Eller Aftonbladet med en långt ifrån marknadsfokuserad kultursida? Dagens Nyheter med sitt rika utbud av fördjupning?

Mångfalden på den svenska mediemarknaden kan aldrig bestå av tre public servicebolag. Svegfors/Dahlsten skriver att ”för inte så många år sedan var det en stor fråga om det över huvudtaget skulle få finnas kommersiell radio och tv. Nu är det istället frågan var public service ska få finnas.”

De krafter som försökte stoppa bildandet av nya former för radio och TV fick se sig besegrade. TV4 fick starta den 15 september 1990 och idag har vi både ett starkt TV4, och ett starkt SVT. Det kan inte vara antidemokratiskt.

”Privat ägande handlar inte bara om vinster i sig. Det handlar också om vad vinsterna ska användas till”.

Ja, av just det skälet har till exempel TV4 en omfattande nyhets- och samhällsbevakning. Tror debattörerna att exempelvis Kalla fakta är lönsamt ur ett intäktsperspektiv?

Vi har också en bred flora av lokala och rikstäckande tidningssajter som bidrar till mångfalden. Aktörer som nu söker nya vägar att finansiera sitt innehåll, via betalsajter, e-handel och online-tv. Här har Tidningsutgivarna varit hårda i sin kritik av hur public service agerar på exempelvis Facebook. Det finns olika röster i den debatten. Själv anser jag att SVT, SR och Utbildningsradion ska få finnas på till exempel Facebook. Givetvis ska de verka där tittare och användare finns. Sedan kan och bör i vilken omfattning, och på vilket sätt, givetvis diskuteras.

Att tolka den debatten som en attack mot demokratin är fånigt. Debattörerna har en känsla av det, och ställer själva frågan. ”Är det sökt att blanda in Murdoch i sammanhanget”.

Jo. Det är precis så.

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle Bonnier Broadcasting/TV4