Det vi vill ska bestå, måste vi ständigt förändra

TV4 tar hem nyhetsverksamheten närmast hjärtat igen.

Det betyder att alla våra nyhets- och samhällsprogram kommer att produceras internt, istället för i vårt produktionsbolag Nyhetsbolaget.

Strategiskt leds innehållsarbetet ytterst redan från TV4/Bonnier Broadcasting, och som programdirektör är jag ansvarig utgivare för programmen, men nu flyttar även den operativa organisationen in.

Det ger oss möjlighet att ta nästa stora steg när det gäller att skapa en digital TV4-värld. Vi kortar beslutsvägar och kan effektivare bygga ihop innehåll med analys, data och utveckling. 

TV4 Play har nu nära tre miljoner inloggade användare. Det är en siffra vi inte vågat gissa på för ett knappt år sedan.

Detta är helt drivet av kärlek till vårt innehåll. Och av all tid våra tittare och användare spenderar i play så består 25 procent av titt på nyhets- och samhällsprogram.

Men vi är långt ifrån färdiga. Det finns mycket att göra när det gäller att förbättra våra tv-tjänster, och när det gäller att förstå våra olika tittares vanor, krav och behov. Vi kan göra innehållet än mer relevant, inte minst för en yngre publik.

Samtidigt ska vi sänka kostnaderna ordentligt. Branschen är satt under hård press och vi måste agera innan vi står med kniven mot strupen. Om det länge synts sprickor i skrovet på gamla affärsmodeller för tv, är det nu de bryts upp.

Jag har stor respekt för uppdraget att sänka kostnaderna och samtidigt skapa program och innehåll i världsklass. Här betyder laget allt. Du är aldrig bättre än dina medarbetare, och mitt första fokus nu blir att tillsätta nyckelpersoner och ge dem förutsättningar att lyckas.

Vi kommer att behöva minska antalet anställda, i Stockholm såväl som i riksorganisationen. Lokalt tar vi bort bevakningen på fyra orter, men behåller 18  riksreportrar på sex orter i landet (Luleå, Umeå, Östersund, Skövde, Göteborg, Malmö). Det är fortfarande fler fasta medarbetare spridda över landet än någon annan stor nyhetsredaktion, utöver public service.

Vi kommer också att minska på interna servicefunktioner och administration, samt hitta synergier mellan olika avdelningar.

Men om vi för en stund tittar förbi det som ligger på dörrmattan i form av krav på åtgärder.

Nyhetsbolaget med VD Åsa Tillberg, nyhetschef Anders Oxelström och alla medarbetare, har gjort ett starkt jobb med att effektivisera och modernisera nyhetsorganisationen. Vi har idag en mycket större flexibilitet i produktionen. Utan den moderniseringen hade vi inte kunnat uppfylla visionerna om att luckra upp tablå och gränser mellan program och plattformar.

TV4 har varit en krävande beställare, ibland har det skapat frustration, men tillsammans har vi lyft Nyhetsmorgon till rekordnivåer tittarmässigt och TV4Nyheterna har aldrig sänt så många timmar nyheter som de två senaste åren. Kalla fakta har vitaliserats och har haft en rad uppmärksammade granskningar. Malou efter tio har hittat nya målgrupper via sociala medier, och fått en följarskara som rymmer alla slags åldrar och personer.

När Nyhetsbolaget bildades var läget annorlunda. En ny kanal startades, TV4News, och tanken var att hitta nya affärer och driva allting i bolagsform. Nu är fördelarna med bolagsform färre, och vi tar nästa steg.

Vi ska lära oss mer om tittarna via data och analys, och använda den kunskapen i programskapandet.

Vi kommer att föra nyheter och sport närmare varandra, och hitta ett bättre flöde av kunskap och programutveckling.

Nyhetsmorgon kommer att bli än mer drivet av nyhetsagendan, och vi har nya planer på gång som det är en aning för tidigt att dryfta. 

Vi kommer att lägga stor kraft på att skapa effektivare systematik i publiceringarna på andra plattformar som sociala medier, kring allt innehåll. Vad gör vi var och varför.

Vi befinner oss samtidigt i en tid där fakta blivit ett relativt begrepp och agendadriven populism tar plats, inte minst just i sociala medier. Vi har en uppgift att försöka informera och belysa verkligheten så sant och relevant det är möjligt, utifrån journalistikens professionella yrkesregler. Det uppdraget tar vi på största allvar, och vi har inlett ett arbete där vi ställer oss frågan om vi uppfyller vårt uppdrag på bästa sätt. Den processen fortsätter.

Vi gör tv för våra tittare. Och vi vill vara i ögonhöjd med er allihop.

Det vi vill ska bestå, måste vi dock ständigt förändra. Den processen kommer aldrig att stanna upp.

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle