Färre mätningar men mer heltäckande. Nu tänker vi om kring opinionsmätningar på TV4.

Kan man lita på opinionsundersökningar?
Efter senaste svenska valet, Brexit och USA-valet har frågeställningen fått förnyad aktualitet.
Framförallt kring hur väl mätningarna speglar högerextrema och nationalistiska strömningar, som tycks underskattas i traditonella mätningar av de stora instituten. I självrekryterade paneler, som tex YouGov, har kritiken ofta handlat om att de tvärtom överskattar hur stort stöd den typen av strömningar faktiskt har.
Det här har fått redaktioner världen över att ytterligare fundera över hur och när opinionsmätningar bör användas. Le Parisien beslöt till exempel att helt avstå mätningar under presidentvalskampanjen i Frankrike, för att kunna lägga resurserna på djupgående reportage och kandidaternas politik hellre än att rapportera om nya siffror som en ”hästkapplöpning” mellan partier och kandidater.
Även på TV4 har vi diskuterat de här frågorna fram och tillbaka under en längre tid. Vi har också ställt oss frågan om vi faktiskt borde avstå helt, men landat i att mätningarna trots allt har relevans för tittarna. Det finns så att säga poänger med att redovisa vilken häst som ligger först eller sist i spåret.
Däremot vill vi pröva en annan väg nu. Istället för täta mätningar, som vi gjort under lång tid och som andra också gör i samarbete med olika institut, ingår vi nu ett samarbete med Göteborgs universitets valforskningsprogram. I TV4 Väljaropinion kommer de att ge oss färre men mer heltäckande och stabila bilder av opinionsläget.
Vi tror att det här kan bli ett intressant komplement i mediernas utbud av mätningar, och det är bra om vi alla gör på lite olika sätt. Det finns även andra sammanvägda mätningar som görs, mer och även mindre vetenskapliga. Valforskningsprogrammets är dock den mest omfattande.
Forskarna väger samman nio oberoende källor (Demoskop, Inizio, Ipsos, Novus, Statistiska centralbyrån (SCB), Sentio, Sifo, Skop och YouGov). Det finns en inbyggd tröghet här som dämpar tillfälliga opinionsskutt. Valforskarna använder vetenskapliga verktyg för att sedan vikta mätningar med hänsyn till när de gjordes, hur omfattande de är, och med vilken metodisk kvalitet. Inspiration har hämtas bland annat från statistikern och ABC-korrespondenten Nate Silver, som blev rankad en av världens mest inflytelserika då han förutspådde valutgången i 49 av 50 stater i USA inför valet 2008.
Vår politiska reporter och kommentator Ulf Kristofferson är en av dem som jobbat fram vårt nya samarbete med Göteborg. Han kommer regelbundet att även publicera mätningarna på sin blogg.
I ett utskick säger han om TV4 Väljaropinion:
– Det rimmar väl med vår ambition att bjuda tittarna på en politisk journalistik som är balanserad, trovärdig och relevant.
Vi kommer, utöver Valforskningsprogrammet, att inleda ett samarbete med Sifo. Det är ytterligare ett trovärdigt och bra alternativ för oss då vi vill göra särskilda mätningar till exempel kring en nyhetshändelse. Med Sifo har vi också möjlighet att få stöd när det gäller att mäta och utforska företeelser som kanske ligger utanför flödet och inte nödvändigtvis berör politiken.
Ikväll blir det premiär i TV4Nyheterna för vår första mätning med TV4 Väljaropinion. Redan nu finns ett klipp där den som är nyfiken får veta mer om hur de jobbar i Göteborg.
Du hittar det här: