Nu hittar vi nya sätt att lyfta frågorna om källkritik

Metros redaktion Viralgranskaren hjälper publiken att upptäcka vad som är sant eller falskt när det gäller uppgifter som sprids på nätet. Andelen propaganda och desinformation har ökat kraftigt de senaste åren, och betydelsen av källkritik växer parallellt.

Vårt samarbete med Viralgranskaren i Nyhetsmorgon har varit ett sätt att ytterligare belysa detta för våra tittare och playanvändare.

De senaste dagarnas uppmärksammade uttalanden av Metros ägare kring medarbetare ”man borde bli av med”, väcker dock farhågor kring redaktionens möjligheter att framöver jobba helt självständigt.

Vi har från TV4 uppskattat Viralgranskarens medverkan, och har ingen kritik att rikta mot redaktionen. Tvärtom. Just nu väljer vi dock att pröva andra sätt att lyfta frågorna kring källkritik och avbryter samarbetet.

Det bör finnas en strikt rågång mellan ägare och publicister. Det är en sund grundprincip, och ett förhållande mellan pengar och oberoende som svenska medier värnat och vaktat över under mycket lång tid.

Metros chefredaktör Staffan Erfors betonade i ett pressmeddelande under lördagen att ”varken ägare eller någon annan” kommer att få påverka vad Metro skriver om.

Det är bra. Förhoppningsvis kommer farhågorna kring redaktionens oberoende på skam.