Medierna går samman för att stärka säkerheten för utsända medarbetare

Jag försöker somna, med mobilen nära kudden.

Min medarbetare, reportern Terese Cristiansson, är på väg till ett av talibanernas gömställen i Afghanistan gömd under en heltäckande burka för att träffa deras fruar. Ett väldigt farligt uppdrag. Borde vi ha stoppat henne?

Hennes mod är så stort, och min egen oro så krympande i jämförelse.

Det här var många år sedan nu, men intensiteten i det här ögonblicket har naglat fast minnet, känslan representativ för varje utsänd medarbetare både före och efter.

Krig, naturkatastrofer, terrorattacker, svält, korruption, människohandel. Listan kan göras längre.

Att rapportera om och från svåra förhållanden är förenat med risker. Det demokratiska och rättssäkra samhället bygger dock på att det finns de som vågar.

De förtjänar vår fulla respekt.

Vi som arbetsledare har också ett stort ansvar när det gäller att göra allt för att våra utsända ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag så säkert som möjligt. Förutsättningarna är bättre om vi samarbetar över redaktions- och bolagsgränser.

Sveriges ledande medieföretag har därför idag kommit överens om en gemensam avsiktsförklaring angående resor till högriskområden. Syftet är att etablera en branschgemensam hållning med det yttersta målet att stärka säkerheten för våra medarbetare och uppdragstagare.

På TV4 har vår erfarne utrikesreporter Stefan Borg ett särskilt ansvar för säkerhetsfrågor inom utrikesgruppen.

Han var själv nära att dödas i Bosnien 1997, och beskriver arbetsgivarstödet före kriget på Balkan i början på 90-talet som ett ”lycka till och var försiktig”. Idag är det långt mer professionaliserat med säkerhetskurser, skyddsutrustning och tydligare rutiner.

Samtidigt har nya utmaningar växt fram, som till exempel användning av sociala medier som kan avslöja resplaner för en fientlig part, göra det möjligt att spåra var ett team befinner sig, eller vilka som är utsända.

Fler livesändningar ökar även riskerna, då rapporteringen kan bli synlig för olika parter när utsända fortfarande befinner sig i konfliktområdet.

Dessutom har vi nu en terrorism som tagit sig så nära som till Drottninggatan i Stockholm. Vilka platser som ska betraktas som riskområden är inte helt självklart.

Oftast handlar högriskresor dock om resor till länder där det skett någon form av katastrof, råder krig eller väpnade konflikter. Genom åren har flera svenska journalister och fotografer dött i tjänst.

Flera år innan Terese Cristiansson genomförde sitt exklusiva uppdrag bland talibanerna för Expressen, i maj 2010, hade TV4:s fotograf Ulf Strömberg rånmördats i just Afghanistan. Vår erfarne nestor i TV4-huset, Rolf Porseryd, försökte rädda sin blödande kollega.

I ett rum i närheten sov frilansfotografen Martin Adler. Fem år senare sköts han ihjäl i Somalias huvudstad Mogadishu.

För tre år sedan skulle Rolf Porseryd ha rapporterat från Afghanistan igen, men blev påkörd och skadad under Vasaloppet. Rolf skulle ha mött upp Sveriges Radios korrespondent Nils Horner i Afghanistan. Den 11 mars 2014, sköts Nils Horner ihjäl på en gata i Kabul.

I radiohuset i Stockholm var stämningen uppriven. VD Cilla Benkö intervjuades om ”en av de värsta dagarna i Sveriges Radios historia”. Hon bjöd in oss andra medier till ett möte för att dela med sig av den information SR hade om säkerhetsläget i Kabul, eftersom flera redaktioner stod inför frågan om att skicka medarbetare. All konkurrens lades åt sidan, här gällde det att värna kollegors liv. Mötet var uppskattat.

När Dagens Nyheters fotograf Paul Hansen senare skottskadades utanför den irakiska staden Mosul, i oktober 2016, gjorde tidningens chefredaktör Peter Wolodarski samma sak.

Under sammankomsten på Dagens Nyheter väckte Benkö frågan om inte de stora medieredaktionerna skulle införa regelbundna möten kring säkerhetsfrågor, samt enas kring krav på och åtaganden gentemot, utskickade medarbetare.

Och efter några sista vändor med förankring och korrigeringar de senaste dygnen, är nu avsiktsförklaringen i hamn.

Det här är ett mycket bra initiativ som gagnar alla, inte minst alla användare, tittare, lyssnare och läsare. För det är en imponerande mängd viktig journalistik svenska mediebolag sammantaget levererar varje år, många utmaningar till trots.

Och för den som vill fördjupa sig mer i journalisters möjligheter att göra sitt jobb på olika håll i världen, rekommenderar jag Reportrar utan gränsers sajt.

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4

 

Avsiktsförklaring angående resor till högriskområde

Sveriges ledande medieföretag har idag kommit överens om en gemensam avsiktsförklaring angående resor till högriskområden. Syftet är att etablera en branschgemensam hållning med det yttersta målet att stärka säkerheten för våra medarbetare och uppdragstagare.

Vi har därför kommit överens om följande krav vid resor till högriskområden som präglas av krig och oro:

 • Varje resa till högriskområde ska föregås av en genomlysande riskanalys innan beslut om resa fattas
  • Det åligger respektive företag att genomföra riskanalysen på det sätt man finner bäst
 • Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha genomgått en kvalificerad säkerhetsutbildning där bl a fältmässig akutsjukvårdsutbildning är en viktig komponent
  • Det åligger företagen att säkerställa att samtliga medarbetare verksamma i högriskområde har relevant utbildning
 • Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha relevant och uppdaterad fältmässig akutsjukvårds­utrustning och annan lämplig skyddsutrustning
  • Det åligger företagen att säkerställa att samtliga resenärer har relevant utrustning
 • Det åligger varje medarbetare som sänds till ett högriskområde att följa de överenskommelser som görs med arbetsledningen. Det innefattar även användandet av sociala medier, också privata sådana
 • Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska hålla kontakt med hemmaredaktionen på det sätt som har bestämts i och med den aktuella resan beslutats
  • Det åligger företagen att säkerställa att det finns en fungerande organisation som har kapacitet att kommunicera med medarbetare i högriskområde
 • Vid allvarlig och livshotande säkerhets­incident, exempelvis kidnappning eller personskada, kan ansvaretkomma att flyttas från redaktionen till en representant för företagsledningen
 • I de fall företagen skickar kontrakterade frilansande journalister eller fotografer till högriskdestinationer tar företagen samma ansvar för dem, och ställer samma krav på dem, som för anställd personal

Företagen avser också att gemensamt fortsätta utveckla säkerhetsarbetet i olika arbetsgrupper.

 

Stockholm 2017-06-16

 

Casten Almqvist, VD TV4

Cilla Benkö, VD Sveriges Radio

Lotta Edling, chefredaktör Dagens Industri

Fredric Karén, chefredaktör Svenska Dagbladet

Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen

Sofia Olsson Olsén, chefredaktör Aftonbladet

Hanna Stjärne, VD SVT

Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens Nyheter