TV4, SVT, SR fälls för Timell-publiceringar

TV4Nyheternas rapportering kring programledaren fälls i Granskningsnämnden. Även SVT och Sveriges Radio fälls.

Granskningsnämnden menar att namnpubliceringen i samband med Metoo stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Granskningsnämnden anser att programledaren inte har en sådan ställning i samhället att det motiverat publiceringarna. Privatlivsbestämmelsen i sändningstillståndet medför en skyldighet att visa särskild hänsyn och återhållsamhet när det gäller publicering av känsliga uppgifter.

Som ansvarig utgivare för sändningarna kan jag konstatera att nämnden gör en annan bedömning än vi. Allmänintresset var mycket stort, programledaren en mycket välkänd förebild i sin genre som vid tiden för vår namnpublicering redan själv gått ut och berättat om anklagelserna. Vi respekterar dock nämndens beslut som kan läsas i sin helhet här.

Tidigare har Pressens Opinionsnämnd klandrat Dagens Nyheter, SVenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet och Hänt.

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4