Nu stärker vi vår journalistik ytterligare och startar en vetenskapsredaktion

Hållbarhet är långt mer än en klimatfråga. Det är en fråga som gäller politik, hälsa, migration, vardag, ekonomi, jobb, teknik, innovation, framtid, utveckling och mycket mer. Den är komplex, och den ställer redan stora krav på journalistiken.

Vår uppgift är att ta oss an förändringarna ur alla perspektiv. Skildra, rapportera, ifrågasätta och granska. Det här påverkar hela vår redaktionella verksamhet. För att göra ett bra jobb åt våra tittare måste vi ha kunskap, verktyg och en journalistisk kompass i allt vi gör.

Enligt en rapport av medieanalysföretaget Retriever, gjord på uppdrag av VI-skogen har rapporteringen om klimatet i medierna fördubblats sedan 2014. Det kan nog stämma.

Men vi måste se upp så att hållbarhetsjournalistiken inte fastnar i rapportering om lovvärda initiativ och smarta vardagsknep.

Frågorna är så långt många fler och kommer att få komplexa konsekvenser när våra samhällen förändras och grupper av människors behov ställs emot varandra. Det måste journalistiken också klara av att genomlysa. Det handlar om vetenskapsjournalistik ur ett bredare perspektiv.

Samma krav på källkritik och obunden rapportering gäller givetvis också när intentionerna är goda.

Sverige är ett innovativt land. Vi har kommit långt i digitaliseringen. Papperspengar eller mynt är svåra att handla med. Vi är ett appfolk med smarta mobiler, effektiv sopsortering och en kreativ miljö för start-ups.

Mot bakgrund av detta skruvade vi för några år sedan medvetet om våra ekonominyheter på TV4, mot ökat fokus på just teknik, utveckling, vetenskap och hållbarhet.

Nu tar vi egentligen bara nästa kliv i samma logiska riktning. Det vi gör nu omfattar till exempel:

+ Vetenskapsredaktion. Den kommer att bestå av journalister med olika profiler under nyhetsredaktionen, ett team med några specialreportrar som jobbar över avdelningsgränserna med olika redaktioner och andra reportrar beroende på vad som granskas eller bevakas.

+ Extern rekrytering av journalistisk specialistkompetens.

+ Intern utbildning av redaktionella medarbetare.

+ Kontrakterade experter för regelbunden medverkan i olika program.

+ Referensnätverk som stöd för kontroll av uppgifter. Vi bygger en gemensam förteckning, för våra olika redaktioner, med experter och kunniga inom olika områden.

Rekryteringsarbetet pågår, och vi hoppas kunna presentera mer inom kort.

Till sist vill jag passa på att tipsa om Kalla faktas senaste uppmärksammade avslöjande. Vårt team har besökt den stora gasanläggning som just nu byggs i känsliga Arktis, ett projekt som släpper ut tonvis med koldioxid – och sponsras med svenska skattepengar. Missa inte.

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4