Ett historiskt möte

Ett stycke mediehistoria skrevs idag högst upp i TV4-huset på Tegeluddsvägen. Måndagen den 16 september 2019 träffades publicister för Sveriges största medier för att, efter många år av processer, slutligen bilda ett nytt utvidgat medieetiskt system.

En arbetsseger, absolut, men framförallt en seger för allmänheten och den som anser sig orättfärdigt drabbad av något medierna publicerat.

Det kommer nu att bli betydligt lättare att förstå var man ska anmäla och vad man kan anmäla. En stärkt självsanering ökar också mediernas trovärdighet.

Det här innebär att Pressombudsmannen snart kommer att byta titel till Medieombudsmannen och att granskningen av medierna blir mer heltäckande och lättare att förstå.

På mötet med företrädare för branschorganisationer, medieföretag, Journalistförbundet och Publicistklubben instiftades det som kallas Medieetikens förvaltningsorgan, Mefo.

De två nuvarande system som finns i dag har luckor. Till exempel går vissa publiceringar på nätet inte att anmäla. Genomlysningen av medierna är splittrad mellan Pressombudsmannen och statliga Granskningsnämnden.

Den nya Medieombudsmannen ska pröva alla mediers publiceringar när det gäller den enskildes integritet, oberoende av publiceringsplattform, dvs även radio- och tv-sändningar och etermediers webbpubliceringar.

Huvudmän för det nya utvidgade systemet är TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, SVT, SR, UR, TV4, Journalistförbundet och Publicistklubben.

Det nya systemet, som ska sjösättas 2020, vilar på en över hundra år gammal tradition av publicistisk självreglering genom nuvarande Pressens opinionsnämnd och Pressombudsmannen.